Certificeringen en keur­merken

Op alle facetten van technisch dienstverlening houden wij een hoge standaard aan. Daarom laten wij ons beoordelen en certificeren op talrijke vlakken. Voor opdrachtgevers betekent dit een extra bevestiging van onze kundigheid en betrokkenheid.

VCA

De H&K Groep is VCA gecertificeerd. Dit betekend dat onze medewerkers iedere dag veilig en gezond aan het werk kunnen. Onze medewerkers worden structureel ingelicht en werkplekken, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen worden geregeld geïnspecteerd. Op deze manier is de kans op een ongeval kleiner. We laten hiermee zien dat wij veilig en gezond werken belangrijk vinden en een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer zijn voor onze klanten. Zelf op zoek naar meer informatie over de VCA certificering, klik op de onderstaande knop om op de officiële VCA site te komen.

Vca certificaat bekijken

CO2-Prestatieladder

Wij staan voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten en diensten, en voor het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze vaste en tijdelijke werknemers en van derden. Ons beleid is erop gericht om te leren van gemaakte fouten en op het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en milieuschade en het reduceren van onze CO2-footprint. Wij baseren ons beleid op een periodieke meting van onze klanttevredenheid, op lering uit incidenten en ontvangen klachten, en op een periodieke inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s en CO2-uitstoot.

Wil je weten hoe wij onze CO2-footprint verlagen lees dan onze nieuwsbrieven:

Vanuit de CO2-Prestatieladder nemen wij deel aan een sector- en/of keteninitiatief. Welke dit is lees je hier.
Onze deelname is te bekijken op de website www.co2-prestatieladder.nl.

CO2-Bewust Certificaat bekijken

Brancheplan verpakkingen

Binnen de H&K groep geloven we in de kracht van duurzame verandering. Binnen onze branche nemen we daarom ook onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere toekomst. Ons Brancheplan Verpakkingen vormt de basis van onze visie en ambitie om de impact van de verpakkingen op het milieu te verminderen, te verduurzamen en hergebruik te stimuleren.

Vanuit de Brancheplan Verpakkingen nemen wij deel aan een sector- en/of keteninitiatief.
Meer weten? Klik dan hier.

Ons Brancheplan verpakkingen bekijken